Styrelsen är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare avsätter styrelsen ekonomiska medel till underhållsfonden och beslutar om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller om du är intresserad av ett styrelsearbete.

Ledamöter

Ordförande
Barbro Nordström
ordf@ugnen.se

Vice ordförande och lokalansvarig
Leif Larsson
viceordf@ugnen.se

Kassör
Per Wadén
kassor@ugnen.se

Sekreterare
Benny Karlsson
sekr@ugnen.se

Ledamot och garageansvarig
Jonny Vernersson
garage@ugnen.se

Vice Sekreterare
Pernilla Sjöstrand
vicesekr@ugnen.se

Ledamot
Senad Arnautovic
ledamot1@ugnen.se

Suppleant 2
Linus Sandin
suppl2@ugnen.se

Suppleant 1
Aleksandra Zenar
suppl1@ugnen.se