Föreningen har under 2015 installerat solpaneler på taken. Från och med vecka 36 samma år togs panelerna i drift. Energin förser tvättstugor, garage och belysning på loftgångar och lyktstolpar med el. Allt elöverskott säljs av föreningen. Projektet har gett föreningen stora besparingar genom sänkta elkostnader på flera tusen kronor.

Klicka här för att se hur solpanelerna presterar