För de boendes trygghet har det installerats ett modernt passagesystem i fastigheterna. Alla dörrar öppnas öppnar med en bricka som medlemmar kvitterar ut hos styrelsen. Garageinfarterna är försedda med fjärrkontroller för enklare passage.

Som standard följer det med ett antal brickor enligt tabellen intill. Fler brickor kan köpas för 100 kr/styck. Skadade eller borttappade brickor ersätts med 100 kr/styck.

RumTaggar
1-2 RoKTre taggar
3-4 RoKFyra taggar

Porttelefoner

Runt om fastigheterna och även på innergårdarna finns ett antal porttelefoner. Dessa kan användas för att släppa in besökare i trapphusen.

På samtliga porttelefoner används lägenhetsnumret som anropsnummer för att ringa (t.ex. 0070 för lägenhet 70). Detta fungerar fram till kl. 21:00. Efter detta stängs anropsnumret av.

Utöver anropsnumret kan man dessutom ringa förvalda telefonnummer genom att knappa in hela telefonnumret på porttelefonen. Detta fungerar även efter kl. 21:00. Kontakta styrelsen för att registrera ett eller flera telefonnummer.

Vid ett samtal från en porttelefon, tryck på stjärna (*) på telefonens knappsats för att öppna porten. Är det inte en besökare till dig avslutar du bara samtalet. Släpp aldrig in någon som ska till en granne, inte ens om den utger sig för att vara polis/ambulans/räddningstjänst. Kontrollera att det är polis/ambulans/räddningstjänst genom att gå ner och begära eventuell legitimation innan du öppnar.