HSB Nordvästra Skåne och Bredablick är en samarbetspartner till föreningen. Efter upphandling har avtal tecknats med HSB om utförandet av den administrativa servicen samt med Bredablick för den tekniska servicen och lokalvård. BRF Ugnen är medlemmar i HBS. Föreningens delägare är du som köpt en bostadsrätt hos oss. Vi äger mark och hus tillsammans – några andra ägare finns inte.

Föreningen representeras av en styrelse som varje år väljs vid den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för att föreningens fastigheter hålls i gott skick, att ingångna avtal följs, att föreningen har en ekonomi som är sund och att det finns medel avsatta för framtida underhåll av fastigheterna. Därför är det styrelsen som beslutar om allt yttre underhåll, hur stor avgiften till föreningen ska vara samt inköp av de tjänster som behövs för föreningens förvaltning.

Bostadsrättslagen (BRL) är den lag som föreskriver vad som gäller för en bostadsrättsförening. Föreningens stadgar, eller dess verksamhet, får inte bryta mot Bostadsrättslagen.

I stadgarna står utförligt hur föreningen ska skötas och vilka regler som gäller.

Vill du veta mer om BRF Ugnens ekonomi och ekonomiska struktur, inklusive nyckeltal, hittar du detta på sidan Ekonomi i menyn under Om Ugnen.

Faktaruta

– Byggår: 1992

– Parkeringsplatser: 6 st

– Garageplatser: 64 st

– Antal lägenheter: 101 st (9 st 1 rum, 46 st 2 rum, 26 st 3 rum, 20 st 4 rum)

– Total lägenhetsyta: 7 602 kvm

– Total lokalyta: 1 302 kvm

BRF Ugnen är en äkta bostadsrättsförening.