Nyheter

Om det nya passagesystemet

Nu finns information om hur det nya passagesystemet från Axema fungerar på vår hemsida.

Installationen startar på måndag den 10:e juni och beräknas vara klar fredagen den 14:e juni-

Läs mer här: HSB Brf Ugnen i Helsingborg - Passagesystem Axema

Styrelsen

Bokning Tvättstugorna

Onsdagen de 12:e juni kommer vi att byta till nya bokningstavlor vid våra tvättstugor.

Detta medför att det inte går att boka några tvättider onsdagen den 12:e juni och framåt.

När de nya bokningstavlorna är på plats är det fritt fram och boka tvättider igen. 

Styrelsen

Gustav Adolfs Gatan

Idag börjar man riva upp Gustav Adolfs gatan och det kommer att påverka garageutfarten i begränsad omfattning.

Styrelsen 

Porttelefonerna fungerar igen

Nu är våra porttelefoner lagade och fungerar igen.

Styrelsen

Porttelefonerna fungerar inte.

Idag har våra porttelefoner slutat fungera på eftermiddagen, både på Gustav Adolfs gata 27/29 och på Furutorpsgatan 56 A B C. 

Vi har felanmält och hoppas att felet åtgärdas snarast.

Styrelsen