Nyheter

Nya regler störande verksamhet

Ändringarna i vårt ABC angående störande verksamhet som antogs på vår extrastämma.

Det endast tillåtet att spika, borra eller utöva annan verksamhet som kan verka störande för grannar på följande tider Måndag - Fredag: 07 - 19 Lördag: 10-17

Tyst renovering t.ex. målning, tapetsering OBS Ingen borning: Söndagar och helgdagar.

Störande ljud. Söndag - torsdag: Ingen hög eller störande ljudvolym är tillåten efter 22:00

Fredag - Lördag: Ingen hög eller störande ljudvolym är tillåten efter midnatt.

Extrastämman 29:e november 2020

Vår extrastämma beslutade att inte teckna gruppavtal på bredband. Stämman fattade beslut att ändra i BRF Ugnens ABC. Resultatet av omröstning:

§10. Förslag att teckna gruppavtal om bredband i BRF Ugnen.

JA: 45           Nej: 15         Avstod: 2

Förslaget att teckna gruppavtal bifölls inte av stämman, eftersom kravet var att minst 50 medlemmar skulle rösta ja.

§11. Förslaget att ändra i BRF Ugnens ABC.

JA: 55           NEJ: 7           Avstod: 0

Förslaget att ändra i BRF Ugnens ABC bifölls av stämman.

Totalt avgivna röster 62 st

Årsstämman inställd

På grund av Coronasituationen tvingas vi ställa in stämman. Vi återkommer med nytt datum senare.

Ny teknisk förvaltare

Från och med 1 januari 2020 har vi avtal med Bredablick för teknisk förvaltning och lokalvård. Vi har fortfarande avtal med HSB för administrativ förvaltning. Från och med detta datum är det alltså Bredablick som ska kontaktas för felanmälan. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Odla i Ugnen

Nu är projektet "Odla i Ungen" igång! 9 entusiastiska boenden har anmält sig. Gröna fingrar och frimodigt sinne kommer att göra våra odlingar roliga att se, lukta och känna på.

Läs mer om Odla i Ugnen här.