Nyheter

Extrastämman den 24:e november

På extrastämma den 24:e november beslutade vår förening enhälligt att tacka ja till att införa gruppavtal på bredband 500M/500 Mbit/s med TELE2 för 120 kr/månad. Kostnaden är obligatorisk för alla och debiteras utöver avgiften. Installationen kommer att ske under våren 2023. Läs mer här

 

Vi beslutade också att bygga ur med fler solpaneler under 2023. 

 

Gemensamhetsel

Sedan hösten 2022 har vi i BRF Ugnen installerat gemensamhetsel i föreningen. Föreningen står för abonnemanget, som boende har du inget eget elavtal. Den elförbrukning som respektive medlem har, debiteras i efterhand på avgiftsavierna, som vår ekonomiska förvaltare HSB skickar ut.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare HSB:

Telefon: 042-19 95 00 

Föreningen har installerat mätare till varje lägenhet för att mäta elförbrukningen. Elen (inklusive elnätsavgift och skatter) debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning. Utöver detta tillkommer en fast administrativ kostnad på 50 kr/lägenhet och månad. Föreningen har installerat mätare till varje lägenhet för att mäta elförbrukningen.

Elen (inklusive elnätsavgift och skatter) debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning. Utöver detta tillkommer en fast administrativ kostnad på 50 kr exkl moms /lägenhet och månad.

Redovisning av förbrukning och betalning.

Tillsammans med avgiftsavierna för januari 2023 kommer elförbrukningen för oktober och november redovisas och betalas.

Från och med 2023 kommer elförbrukningen att redovisa och betalas med tre månaders fördröjning.

Se nedan:

Förbrukningen för december 2022 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för april 2023.

 Förbrukningen för januari 2023 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för maj 2023.

Förbrukningen för februari 2023 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för juni 2023.

osv…

Kampanjen Töm säcken i BRF Ugnen

 

Den 6:e oktober kl 18.00 bjuder vi alla medlemmar till ett möte i samlingslokalen som är startskottet för kampanjen Töm säcken i BRF Ugnen, Vi kommer att få besök av Göran Svensson från NSR som kommer att informera oss hur vi på bästa sätt kan tömma säcken hos oss.

 

 

Laddning av elbilar i BRF Ugnen

 

 

Funderar du på att skaffa elbil?
Styrelsen har beslutat att successivt installera laddboxar i alla våra garage efter behov.
Den första laddboxen är redan på plats i garaget Gustav Adolfs gata 27.
Anmäl ditt intresse på 042-12 32 02.

 

Läs mer om laddning av elbilar i BRF Ugnen

Årstämman 2021

På grund av Corona situationen har vi tvingats flytta årets stämma till torsdagen den 17 juni 2021. Styrelsen har beslutat, efter samråd med HSB, att hålla årets stämma genom poströstning på grund av det rådande smittläget och de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller.