Nyheter

Porttelefonerna

Porttelefonerna på Furutorpsgatan 56 A och Gustav Adolfs Gata 27-29

 

Nu fungerar porttelefonen på Furutorpsgatan 56 A igen.

Vi har bytt till IP telefoni på båda porttelefonerna på Furutorpsgatan 56 A och Gustav Adolfs Gata 27-29 vilket innebär:

När det ringer från porttelefonen till er kommer det att synas ett telefonnummer: 042 311 48 07. Spara detta nr som Porttelefon i era mobiler.

Och som tidigare öppnas entrédörren med stjärna knappen.

 

Styrelsen

Parkeringstillstånd 2024

Nu har de nya parkeringstillstånden för 2024 kommit och är nu utdelade i alla brevlådor.

Styrelsen

Porttelefonen Furutorpsgatan 56 A-C

Sedan veckan före jul har porttelefonen på Furutorpsgatan 56 A-C inte fungerat. Vi anmälde felet till Telia och igår!! fick vi besked via mail att de inte kommer at laga felet utan hänvisar till andra lösningar, Vi har beställt en ny lösning (dock ej Telias) som kommer att vara på plats om ca tre veckor.

Styrelsen

Parkeringstillstånd

Våra parkeringstillstånd är försenade och kommer att delas ut i slutet av januari. Det är OK at använda förra årets tillstånd utan risk för böter under hela januari.

Hälsningar 

Styrelsen

Bokning av tvättstugorna

Nu kan man boka våra tvättstugor via internet igen.

Styrelsen