Nyheter

Boka tvättider

  • Man kan endast ha tre aktiva bokade tvättider samtidigt. När man har bokat tre tider blir man blockerad att boka fler tider.
  • För att boka en ny tid måste man ha använt en av de tre tidigare bokade tiderna.
  • Under en 30 dagars period kan man endast boka 12 tider.
  • Den bokade tvättiden måste startas inom 120 minuter. Dvs har man bokat 14.00 måste man aktivera sin tvättid före 16.00.
  • När tvättiden är slut kan man inte komma in i tvättstugorna.
  • Respektera bokade tvättider. Tvätta inte på tider som inte är bokade. Ställ inte upp dörren med en stol och sedan lämna tvättstugan.

Styrelsen