Nyheter

Bokning Tvättstugorna

Onsdagen de 12:e juni kommer vi att byta till nya bokningstavlor vid våra tvättstugor.

Detta medför att det inte går att boka några tvättider onsdagen den 12:e juni och framåt.

När de nya bokningstavlorna är på plats är det fritt fram och boka tvättider igen. 

Styrelsen