Värme och ventilation

 

Lägenheterna är uppvärmda med fjärrvärme och luftvärmepumpar. Samtliga lägenheter har ett separat ventilationssystem med återvinning.
Filter till ventilationssystemet bör bytas en gång om året.