Taggar till Passagesystem

För de boendes trygghet har det installerats ett modernt passagesystem i fastigheterna. Alla dörrar öppnas öppnar med en bricka som medlemmar kvitterar ut hos styrelsen. Garageinfarterna är försedda med fjärrkontroller för enklare passage.
Som standard följer det med ett antal brickor enligt tabellen intill. Fler brickor kan köpas för 100 kr/styck. Skadade eller borttappade brickor ersätts med 100 kr/styck.

Rum     Taggar
1-2 RoK       Tre taggar
3-4 RoK   Fyra taggar

 

  Refresh Captcha