Renovering

Kommer du att renovera eller bygga om i din lägenhet? 

 

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att renovera din lägenhet oavsett vad du vill renovera. Ladda ner: Begäran om Renovering 

Ansökningen ska lämnas in i god tid, ingen renovering får påbörjas innan styrelsen godkänt ansökan av renoveringen.

 

I bostadsrättslagen 7 kap står det:

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. sätta igen ventilation
  3. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten.
  4. annan väsentlig förändring av lägenheten.

 Renovering utan tillstånd kan kosta dig hemmet.

Från och med den 1 januari 2023 kom det flera lagändringar som berör oss som äger bostadsrätt.

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att renovera din lägenhet.

 

Vi kommer inte att ge tillstånd till att:
Riva bärande väggar eller ytterväggar.

Ändringar av ledningar för avlopp, vatten eller värme.

Förändringar i ventilationssystemet.

 

Följande kan du söka tillstånd:

 För installationer av våtutrymmen, el och vatten.

För att flytta eller riva icke bärande väggar krävs det tillstånd.

Byte av golv på inglasade balkonger.

 

Det krävs installatörer med adekvat bransch behörighet, som föreningen godkänt. Vi har speciella ansökningslappar, som ni kan hämta på vår hemsida ugnen.se eller får från oss, och lämnar in till styrelsen för godkännande. Ansökningen ska lämnas in i god tid, ingen renovering får påbörjas innan styrelsen godkänt ansökan av renoveringen.

 

Tillstånd behövs inte:

 För att måla eller tapetsera, byte av golv (förutom i toa, dusch och badrum där det krävs tillstånd).

 

Det införs även skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder 2023-01-01. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en BRF i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad. 

 

Ombyggnad av din bostad

Som boende i en HSB bostadsrätt kan du i viss utsträckning påverka din bostadsrätt. Om hantverkaren i dig vaknar kan du ha som tumregel att all om- och tillbyggnadsarbete som påverkar husets grundstomme, t ex håltagning i väggar, golv eller tak, större elarbeten m.m. måste godkännas av styrelsen. Anledningen till detta är inte att sätta stopp för goda idéer som kanske höjer din trivsel och värdet på din bostadsrätt – utan för att ge råd om vad som bör undvikas och om vad som är möjligt.

Villkor för tillstånd:

  • Bostadsrättshavaren ska ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Ritning eller skiss över förändringarna ska bifogas skrivelsen.

  • Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och färdigställandedatum.

  • Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov/gör bygganmälan för åtgärderna då sådant krävs.

  • Bostadsrättsföreningen ska teckna avtal med bostadsrättshavaren om t.ex. besiktning, intyg och underhållsansvar.

  • När bygganmälan är inskickad, alternativt bygglov är beviljat och godkänt, ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering. Även en kopia av det godkännande som utfärdats av kontrollansvarig ska skickas in.

  • När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med de inlämnade ritningarna.


Golvbrunn
Gäller det ombyggnad av badrum står brf Ugnen för materialet till ny golvbrunn. Golvbrunn och avlopp till tvättmaskin får inte flyttas. Handdukstork får kopplas på el. Inga radiatorer får flyttas eller tas bort.

Hänsyn till grannarna
Vi måste ta hänsyn till varandra när vi ändrar och bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Börja med att underrätta alla i huset att du skall renovera, till exempel med en lapp i brevlådan hos alla, oavsett våning, eftersom alla ljud fortplantas genom byggnadsstommen. Bor du t.ex. på Furutorpsgatan 56A måste alla grannar informeras som bor på Furutorpsgatan 56A, det gäller lika för Furutorpsgatan B och C och Gustav Adolfsgatan. Förvarna grannarna senast en vecka innan du börjar så att de kan anpassa sina liv. Det är till exempel inte alla som jobbar på dagen och sover på natten. Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag- fredag 07.00-19.00, lördagar 10.00 – 17.00.

Städning och bortforsling av byggmaterial.
Se till att forsla bort byggmaterial säkert och skyddat så att våra loftgångar inte blir nedsmutsade. Städa upp allt efter er renovering. SLÄNG inte byggmaterial i våra soprum eller i vårt grovsopsrum. Använd sopsäckar för trasiga gipsskivor.

 

Avstängning av vatten i samband med ombyggnad


Planerad avstängning
I god tid före ska du informera alla berörda grannar via en lapp i entrén. Informationen måste innehålla datum och klockslag då vattnet kommer att vara avstängt och om det berör både kall och/eller varmvatten. Vattnet bör vara avstängt så korta stunder som möjligt.

Akut avstängning
Vid akut behov att stänga av vatten som beror på din renovering kommer kostnaden för detta att belastas dig.

 

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att renovera din lägenhet oavsett vad du vill renovera.

Ansökningen ska lämnas in i god tid, ingen renovering får påbörjas innan styrelsen godkänt ansökan av renoveringen.

 

Ladda ned

Begäran om Renovering