Källsortering

Föreningen och föreningens boende är skyldiga att källsortera enligt Helsingborgs Stads renhållningsförordning.

Källsorteringen omfattas av föreningens ordningsregler som godkänts av föreningsstämman.

 

Att källsortera

 

Använd gärna sorteringsguiden från NSR: nsr.se/sorteringsguiden

 

 • Förpackningar av hårdplast
 • Förpackningar av vitt och färgat glas
 • Förpackningar av papper
 • Förpackningar av metall
 • Förpackningar av hård och mjuk plast
 • Tidningar och magasin
 • Batterier från hushållet (ej bilbatterier eller andra större batterier)
 • Lampor, lysrör och småelektronik (t.ex. CD-spelare, kaffekokare, strykjärn och andra mindre hushållsapparater)

 

Tänk på att

 

 • Du ska endast sortera förpackningar
 • Sopor skall kastas i kärlen och inte ställas på golven

 

Organiskt avfall
Organiskt avfall är sopor som är biologiskt nedbrytbara genom rötning, t.ex. matrester, potatisskal, frukt och grönsaker, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper, snittblommor, servetter, äggskal m.m.

Det organiska avfallet rötas och blir bl.a. biogas och biogödsel. Var därför noga med att inte kasta plastpåsar, förpackningar, blöjor etc. bland det organiska avfallet.

Du måste använda speciella papperspåsar för organiskt avfall. Dessa finns att hämta i soprummen. Ett tips är att lägga hushållspapper eller tidningspapper i botten på påsarna. Detta hjälper till att suga upp fukten från ditt organiska avfall.

 

Restavfall
Restavfall kallas sådant som inte kan källsorteras. Detta kan t.ex. vara porslin, glas som inte är förpackning, krukor, blöjor, tandborstar eller förpackningar som är grovt nedsmutsade.

 

Grovsopor
Bakom garaget på Furutorpsgatan 56 tillhandahåller föreningen ett grovsopsrum för dig som inte har egen bil. Kontakta styrelsen för att boka en tid och få åtkomst till rummet.
I grovsopsrummet lämnas större ej sorterbara sopor så som möbler, hyllor m.m. Även kläder kan lämnas här. Föreningen ombesörjer bortforsling av alla grovsopor två gånger om året.

Exempel på grovsopor

 • Emballage
  Stora förpackningar som inte får plats i våra avfallskärl i soprummen.

 • Möbler
  Trämöbler, stoppade möbler, garderober m.m.

 • Leksaker
 • Trä och trädgårdsavfall

VI tar inte emot vitvaror, elektronik, byggmaterial från renoveringar och farligt avfall i vårt grovsopsrum.
När du köper nya vitvaror/kylmöbler – tänk på att du kan kräva av säljaren att de ska omhänderta dina gamla varor.

 

Farligt avfall
Farligt avfall måste sorteras i speciellt avsedda kärl eller transporteras till närmsta miljöbod i Helsingborg.

Exempel på farligt avfall

 • Bekämpningsmedel, lösningsmedel, lacker, lim m.m
 • Oljor, fotokemikalier m.m.
 • Termometrar och annat innehållande kvicksilver
 • Frätande ämnen m.m.
 • Heliumgasflaskor för ballonger
 • Bilbatterier och andra större batterier