Gemensamhetsel

Sedan hösten 2022 har vi i BRF Ugnen installerat gemensamhetsel i föreningen. Föreningen står för abonnemanget, som boende har du inget eget elavtal. Den elförbrukning som respektive medlem har, debiteras i efterhand på avgiftsavierna, som vår ekonomiska förvaltare HSB skickar ut.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare HSB:

Telefon: 042-19 95 00 

Föreningen har installerat mätare till varje lägenhet för att mäta elförbrukningen. Elen (inklusive elnätsavgift och skatter) debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning. Utöver detta tillkommer en fast administrativ kostnad på 50 kr/lägenhet och månad. Föreningen har installerat mätare till varje lägenhet för att mäta elförbrukningen.

Elen (inklusive elnätsavgift och skatter) debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning. Utöver detta tillkommer en fast administrativ kostnad på 50 kr exkl moms /lägenhet och månad.

Redovisning av förbrukning och betalning.

Tillsammans med avgiftsavierna för januari 2023 kommer elförbrukningen för oktober och november redovisas och betalas.

Från och med 2023 kommer elförbrukningen att redovisa och betalas med tre månaders fördröjning.

Se nedan:

Förbrukningen för december 2022 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för april 2023.

 Förbrukningen för januari 2023 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för maj 2023.

Förbrukningen för februari 2023 kommer att redovisas och betalas med avgiftsavierna för juni 2023.

osv…