Försäkring

Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Bostadsrätten och fast inredning   Fullvärde
Uthus, uterum och garage 150 000 kr
Tomtmark 50 000 kr
Självrisk 1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

 

 

Vad ersätts inte?

  • Den del av skadan som kan ersättas genom fastighetens försäkring.

  • Den del av skadan som fastighetsägaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

  • Yt- och tätskikt i läckande vägg och golv. Om behörig installatör utfört arbetet med ditt våtrum och du ändå drabbas av en läckageskada ersätter vi det läckande yt- och tätskiktet om kvalitetsintyg finns.

  • Vattenskador vid utströmning från dräneringssystem och stuprör eller läckage från tak.

  • Skador på tomtmark vid skyfall och stigande sjö.

  • Skador som orsakas av råttor, möss och flertalet insekter.

  • Skador som orsakas av långtidspåverkan, såsom fukt och röta.

  • Skador som orsakas av slitage, förbrukning eller bristande underhåll. 

 

Mer info
Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras, kontakta länsförsäkringar Skåne för aktuella villkor.
Förköpsinformation Kollektiv bostadsrättsförsäkring