Här hittar du som är mäklare eller presumtiv köpare av en bostadsrätt i föreningen mer information riktat specifikt till dig. Information om förvaltning och organisation hittar du på sidan Om föreningen i menyn under Om Ugnen. Vi har satt samman viktig information till alla mäklare i en Pdf. Denna kan laddas ner här

Överlåtelse och pantsättning

Alla överlåtelser skall sändas till föreningens administrativa handläggare hos HSB. Handläggaren har även hand om administration kring pantsättning.

Emelie Nordström
Telefon: 042-19 95 31
E-postadress: emlie.nordstrom@hsbnvs.se

Årsredovisning

Årsredovisningar hittar du på sidan Ekonomi i menyn under Om ugnen.