Den 1 januari 2020 slutade NSR att ta emot säckar med blandat avfall på sina återvinningscentraler. Efter ett år kan konstaterades att säckstoppet gett ett fantastiskt resultat med kraftigt minskad felsortering.

I slutet av 2019 var ungefär 70 % av allt restavfall som gick till förbränning felsorterat. Därför genomfördes kampanjen töm säcken på NSR:s återvinningscentraler. Målet var att minska felsorteringen så att mer avfall sorterades ut och gick till återvinning eller återbruk istället för förbränning.

40 % mindre avfall till förbränning

Under 2020 skickades hela 40 procent mindre avfall till förbränning från NSR:s återvinningscentraler, jämfört med 2019. Framförallt är det mer textilier, förpackningar och övrig hårdplast som nu sorteras ut och hamnar rätt.

3 900 ton till återbruk och materialåtervinning

Tillsammans räddade vi förra året drygt 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning. Det är riktigt bra jobbat och bidrar till en hållbar framtid!

Mycket är felsorterat även i våra soprum!

Många av våra boenden är duktiga på att sortera, men vi måste bli ännu bättre på att sortera ut allt som kan återbrukas och återvinnas. Vi har sett att endast en liten del av innehållet i säckar och påsar i restavfallet är rätt sorterat,

Mål: mer avfall till återvinning – bättre för miljön

Därför ber vi dig tömma säcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar. Den tomma säcken kan du sedan återanvända eller återvinna. Målet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön. Om vi kan minska vårt restavfall genom att sortera våra sopor bättre kan våra kostnader för sophanteringen sänkas.

Mål: sänkta kostnader för BRF Ugnen

Om vi kan minska vårt restavfall genom att sortera våra sopor bättre kan våra kostnader för sophanteringen sänkas. Att förbränna avfall är dyrt och belastar miljön. Ju mer avfall vi skickar till förbränning, desto högre blir vår kostnad.

Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är vi som konsumenter skyldig att sortera vårt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Grovavfall (större avfall) kan vi sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är vi som konsumenter skyldig att sortera vårt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Grovavfall (större avfall) kan vi sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Måste vi sortera? Ja, vi är skyldiga att sortera!

Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är vi som konsumenter skyldig att sortera vårt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Grovavfall (större avfall) kan vi sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

 

Mer till återvinning så bidrar vi alla till en hållbar framtid och sänkta kostnader!