Bakgrund

Med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. GDPR ökar skyddet för din data och personliga information. För att läsa mer om dataskyddsförordningen kan du besöka

Integritetsskyddsmyndigheten hemsida: www.imy.se.

Även bostadsrättsföreningar är skyldiga att följa GDPR. HSB BRF Ugnen är en bostadsrättsförening och hanterar därmed bland annat sina medlemmars personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av uppgifter

som hanteras och i vilket syfte.

Föreningens organisation

För att anpassa verksamheten till de nya krav som GDPR ställer formaliserade föreningen följande:

Personuppgiftsansvarig

HSB BRF Ugnen, Furutorpsgatan 56 C 252 38 Helsingborg.

Dataskyddsombud

Vid behov utser styrelsen inom sig ett ombud.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Avtal har upprättats med berörda parter vilket inkluderar HSB Nordvästra Skåne och Bredablick.

Behandling av personuppgifter förekommer i följande fall i HSB BRF Ugnen verksamhet:

Medlems- och lägenhetsförteckning

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, medlemskap samt lägenhetsnummer och andelstal. Syftet är rättslig förpliktelse.

HSB Nordvästra Skåne betalningsinformation

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer och betalningsuppgifter. Syftet är att kunna upprätthålla avtal.

Medlemslista

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer, e-postadress,

telefonnummer samt lägenhetsnummer och andelstal. Syftet är att kunna nå ut med information till medlemmar.

Bostadskontrakt och medlemsansökningar

Innehåller namn på medlemmar och ansökande, deras personnummer, e-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, andelstal och medlemsansökningar. Syftet är rättslig förpliktelse.

Övriga register

Register för exempelvis stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, skrivelser mm. Registren hålls bland annat för att uppfylla föreningens lagstadgade krav att bevara protokoll, för att kunna svara på medlemmars frågor eller liknande aktiviteter. Syftet är rättslig

förpliktelse.

Kölistor

Är kopplad till medlemslistan. Syftet är att administrera kö för bland annat garageplatser.

E-postärenden

Innehåller namn på medlemmar, deras e-postadress, lägenhetsnummer

samt uppgifter de själva skriver i mailen. Syftet är att kunna administrera uppgifter och synpunkter från medlemmar.

Rätt till data

Medlemmar har bland annat rätt att

• Få tillgång till sina personuppgifter.

• Få felaktiga personuppgifter korrigerade.

• Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

• Få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras.

• Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ytterligare information eller förfrågan om utdrag görs till HSB BRF Ugnen. Vid frågor kring föreningens hantering av personuppgifter till vår kontaktperson för GDPR, Barbro Nordström via info@ugnen.se.

Bakgrund

Med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. GDPR ökar skyddet för din data och personliga information. För att läsa mer om dataskyddsförordningen kan du besöka

Integritetsskyddsmyndigheten hemsida: www.imy.se.

Även bostadsrättsföreningar är skyldiga att följa GDPR. HSB BRF Ugnen är en bostadsrättsförening och hanterar därmed bland annat sina medlemmars personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av uppgifter

som hanteras och i vilket syfte.

Föreningens organisation

För att anpassa verksamheten till de nya krav som GDPR ställer formaliserade föreningen följande:

Personuppgiftsansvarig

HSB BRF Ugnen, Furutorpsgatan 56 C 252 38 Helsingborg.

Dataskyddsombud

Vid behov utser styrelsen inom sig ett ombud.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Avtal har upprättats med berörda parter vilket inkluderar HSB Nordvästra Skåne och Bredablick.

Behandling av personuppgifter förekommer i följande fall i HSB BRF Ugnen verksamhet:

Medlems- och lägenhetsförteckning

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, medlemskap samt lägenhetsnummer och andelstal. Syftet är rättslig förpliktelse.

HSB Nordvästra Skåne betalningsinformation

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer och betalningsuppgifter. Syftet är att kunna upprätthålla avtal.

Medlemslista

Innehåller namn på medlemmar, deras personnummer, e-postadress,

telefonnummer samt lägenhetsnummer och andelstal. Syftet är att kunna nå ut med information till medlemmar.

Bostadskontrakt och medlemsansökningar

Innehåller namn på medlemmar och ansökande, deras personnummer, e-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, andelstal och medlemsansökningar. Syftet är rättslig förpliktelse.

Övriga register

Register för exempelvis stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, skrivelser mm. Registren hålls bland annat för att uppfylla föreningens lagstadgade krav att bevara protokoll, för att kunna svara på medlemmars frågor eller liknande aktiviteter. Syftet är rättslig

förpliktelse.

Kölistor

Är kopplad till medlemslistan. Syftet är att administrera kö för bland annat garageplatser.

E-postärenden

Innehåller namn på medlemmar, deras e-postadress, lägenhetsnummer

samt uppgifter de själva skriver i mailen. Syftet är att kunna administrera uppgifter och synpunkter från medlemmar.

Rätt till data

Medlemmar har bland annat rätt att

• Få tillgång till sina personuppgifter.

• Få felaktiga personuppgifter korrigerade.

• Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

• Få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras.

• Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ytterligare information eller förfrågan om utdrag görs till HSB BRF Ugnen. Vid frågor kring föreningens hantering av personuppgifter till vår kontaktperson för GDPR, Barbro Nordström via info@ugnen.se.