På årsstämman den 31 mars 2022 beslutade att BRF Ugnen enhälligt att föreningen skall införa gemensamhetsel.

Så här ser det ut idag:

101 st enskilda abonnemang för lägenhets el och 4 st abonnemang för enbart fastighetsel

Så här blir det efter inför gemensamhetsel:

0 privatabonnemang, 101 st undermätare till respektive lägenhet

4 st gemensamma abonnemang för lägenheterna och fastighet

Alla delar på fastighetens fyra abonnemang och debiteras för sin egen förbrukning på avi, som skickas ut av HSB i samband med avgiften.

Besparing för alla lägenheter blir ca 1000 kr per år i minskad kostnad för abonnemang efter att föreningen tar en avgift på 50 kr/månad per lägenhet.

Hur går det till:

  1. Privata elabonnemang avslutas
  2. Alla elavtal upphör automatiskt
  3. Anpassning av sevis
  4. Installation & driftsättning av nya elmätare

Ingen förändring mot tidigare.

Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot idag:

  • Alla lägenheter mäts och debiteras individuellt
  • Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin

 

Enkel övergång med totallösning.

All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Solspecialisten i Landskrona AB och BKAB och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata abonnemang (bindningstid spelar ingen roll)
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
  • Månadsvis debitering från vår förvaltares ekonomisystem

Vad händer med ingångna avtal med elleverantörer?

I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.

Vad kostar det för föreningen?

Kostnaden för installationen av gemensamhetsel är enligt offert 415 000 kr inklusive moms. Kostnaden kommer att direkt belasta budgeten för 2022 utan extra avgiftshöjningar.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget abonnemang.
Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål.
De nya elmätarna kommer att ägas av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat elabonnemang till varje lägenhet.

Vad händer med mitt nuvarande elabonnemang?

Eftersom din nuvarande elmätare kommer att ersättas med en ny och föreningen därmed tar över elmätningen upphör alla avtal mellan dig som lägenhetsinnehavare och elbolagen. Du behöver inte göra någonting, föreningen ombesörjer avslutning av samtliga elabonnemang och montering av nya mätare. Eftersom det gamla abonnemanget helt upphör så avbryts även eventuella bindningstider.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på månadsavin som skickas ut av Riksbyggen. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna kommer ingen förbrukning att debiteras, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får tre månader utan  någon debitering på avierna.