Solpaneler och nya solpaneler 2023

 

Föreningen har under 2015 installerat solpaneler på taken. Från och med vecka 36 samma år togs panelerna i drift. Energin förser tvättstugor, garage och belysning på loftgångar och lyktstolpar med el. Allt elöverskott säljs av föreningen. Projektet har gett föreningen stora besparingar genom sänkta elkostnader på flera tusen kronor.

På extrastämman den 24:e november beslutade mötet enhälligt att under våren 2023 bygga ut med fler solpaneler.

Hela vår förening, lägenheter och fastigheter, har en årsförbrukning på ca 400 000 KWh. Produktionen från solpanelerna vi har idag motsvarar ca 7% av hela husets årsförbrukning. Efter installation av fler paneler kommer produktionen av egen solenergi öka till ca 44% av husets totala årsförbrukning.

 

Klicka här för att se hur våra gamla solpaneler presterar

Klicka här för att se hur våra nya solpaneler presterar 

 

 

 

 Bilder på hur det kommer att se ut när vi byggt ut med fler solpaneler 2023. De svarta panelerna är de nya och de grå är våra gamla panelerna.