Om föreningen

BRF Ugnen är ett perfekt alternativ för dig som söker ett bra och prisvärt boende i Helsingborg – ”Sundets pärla”. Vi hoppas att vår hemsida skall ge en inbjudande, positiv och rättvisande bild av vår förening.

Omgivning & Kommunikationer
Ugnen ligger vackert på Landborgens kant mitt i det pulserande Söder i Helsingborg. Föreningen stod klar 1992 med 101 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. Vi har tre garage med 64 platser. Här är nära till allt. Vi har tillgång till väl utbyggda buss- och tågkommunikationer med Skånetrafiken, närhet till E4 och E6, färjor till Danmark och mycket mer. Fastigheterna med adresserna Furutorpsgatan 56 A-C och Gustav Adolfs gata 27-29 omsluter en härlig, bilfri parkträdgård med många fina buskar och träd planterade. Målsättningen är att det ska vara roligt för dig att komma hem och det ska vara trevligt att bjuda hem gäster som möts av en fin utemiljö.

 

Förvaltning

HSB Nordvästra Skåne, Bredablick och Förenade Service är samarbetspartner till föreningen. Efter upphandling har avtal tecknats med HSB om utförandet av den administrativa servicen samt med Bredablick för den tekniska servicen och Förenade Service för lokalvård. BRF Ugnen är medlemmar i HSB. Föreningens delägare är du som köpt en bostadsrätt hos oss. Vi äger mark och hus tillsammans - några andra ägare finns inte.

Styrelse

Föreningen representeras av en styrelse som varje år väljs vid den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för att föreningens fastigheter hålls i gott skick, att ingångna avtal följs, att föreningen har en ekonomi som är sund och att det finns medel avsatta för framtida underhåll av fastigheterna. Därför är det styrelsen som beslutar om allt yttre underhåll, hur stor avgiften till föreningen ska vara samt inköp av de tjänster som behövs för föreningens förvaltning.

Bostadsrättslagen (BRL) är den lag som föreskriver vad som gäller för en bostadsrättsförening. Föreningens stadgar, eller dess verksamhet, får inte bryta mot Bostadsrättslagen.

Stadgarna står utförligt hur föreningen ska skötas och vilka regler som gäller.
Vill du veta mer om BRF Ugnens ekonomi och ekonomiska struktur, inklusive nyckeltal, hittar du detta på sidan Ekonomi i menyn under Om Ugnen.