Nya regler störande verksamhet

Ändringarna i vårt ABC angående störande verksamhet som antogs på vår extrastämma. Det endast tillåtet att spika, borra eller utöva annan verksamhet som kan verka störande för grannar på följande …

Extrastämman 29:e november 2020

Vår extrastämma beslutade att inte teckna gruppavtal på bredband. Stämman fattade beslut att ändra i BRF Ugnens ABC. Resultatet av omröstning: §10. Förslag att teckna gruppavtal om bredband i BRF …