Laddning av elbilar i BRF Ugnen

Funderar du på att skaffa elbil?Styrelsen har beslutat att successivt installera laddboxar i alla våra garage efter behov.Den första laddboxen är redan på plats i garaget Gustav Adolfs gata 27.Anmäl …

Årstämman 2021

På grund av Corona situationen har vi tvingats flytta årets stämma till torsdagen den 17 juni 2021. Styrelsen har beslutat, efter samråd med HSB, att hålla årets stämma genom poströstning …

Nya regler störande verksamhet

Ändringarna i vårt ABC angående störande verksamhet som antogs på vår extrastämma. Det endast tillåtet att spika, borra eller utöva annan verksamhet som kan verka störande för grannar på följande …

Extrastämman 29:e november 2020

Vår extrastämma beslutade att inte teckna gruppavtal på bredband. Stämman fattade beslut att ändra i BRF Ugnens ABC. Resultatet av omröstning: §10. Förslag att teckna gruppavtal om bredband i BRF …