Gemensamhetsel + ny styrelse

På årsstämman den 31 mars 2022 beslutade BRF Ugnen enhälligt att föreningen skall införa gemensamhetsel. Stämman valde dessutom ut en ny styrelse. Vill du läsa mer om gemensamhetsel och vad det innebär för dig som boende, klicka här. Vill du se vilka nya som sitter i styrelsen, klicka här.