Årstämman 2021

På grund av Corona situationen har vi tvingats flytta årets stämma till torsdagen den 17 juni 2021. Styrelsen har beslutat, efter samråd med HSB, att hålla årets stämma genom poströstning på grund av det rådande smittläget och de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller.