Nya regler störande verksamhet

Ändringarna i vårt ABC angående störande verksamhet som antogs på vår extrastämma.

Det endast tillåtet att spika, borra eller utöva annan verksamhet som kan verka störande för grannar på följande tider Måndag – Fredag: 07 – 19 Lördag: 10-17

Tyst renovering t.ex. målning, tapetsering OBS Ingen borning: Söndagar och helgdagar.

Störande ljud. Söndag – torsdag: Ingen hög eller störande ljudvolym är tillåten efter 22:00

Fredag – Lördag: Ingen hög eller störande ljudvolym är tillåten efter midnatt.