Extrastämman 29:e november 2020

Vår extrastämma beslutade att inte teckna gruppavtal på bredband. Stämman fattade beslut att ändra i BRF Ugnens ABC. Resultatet av omröstning:

§10. Förslag att teckna gruppavtal om bredband i BRF Ugnen.

JA: 45           Nej: 15         Avstod: 2

Förslaget att teckna gruppavtal bifölls inte av stämman, eftersom kravet var att minst 50 medlemmar skulle rösta ja.

§11. Förslaget att ändra i BRF Ugnens ABC.

JA: 55           NEJ: 7           Avstod: 0

Förslaget att ändra i BRF Ugnens ABC bifölls av stämman.

Totalt avgivna röster 62 st