Verkstad (Snickerboa)

Nu förfogar föreningen över en gemensam verkstad. Här kan man som boende ägna sig åt snickeri, målning etc. Här finns tillgång till bland annat en hyvelbänk och gemensamma verktyg.

Läs mer om verkstaden här.