Grovsopor

Som ett led i att förbättra vår sophantering och spara pengar erbjuder föreningen nu alla boende att slänga sina grovsopor i förrådet bakom garaget i 56:an. Föreningen ombesörjer sedan bortforsling av alla grovsopor två gånger om året.

Kontakta styrelsen på telefon 042-13 32 02 eller info@ugnen.se för att få tillgång till förrådet.